Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

www.Sport24.gr: ÊëÝéæá: "Êüóìïò ìïíáäéêüò óôç Ãç"

Μόλις διάβασα αυτή την είδηση στο www.Sport24.gr και πιστεύω πως θα σε ενδιαφέρει...

Κλέιζα: "Κόσμος μοναδικός στη Γη", http://www.sport24.gr/html/ent/011/ent.355011.asp
Sport24.gr: Sport, κάθε μέρα, όλη μέρα.